Ochrana osobných údajov je spísaná v slovenskom jazyku, používaním stránok s tým súhlasíte.

Ochrana osobních údajů1.   Informace o StoreTip

1.1.   Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Saphirex, s.r.o.., IČO: 60934590, se sídlem Hnězdenská 767/4, 18000 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „StoreTip“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.StoreTip.com a aplikace (dále jen „webové stránky/aplikace“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků StoreTip, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2.
StoreTip působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.
StoreTip jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ondřej Romany

2.   Jaké údaje zpracováváme?

2.1.   Údaje poskytnuté zákazníky. Na StoreTip zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na StoreTip nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2.   Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, platební, přihlašovací a identifikační údaje, informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání či datum narození, nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3.   Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte StoreTip také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4.   Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá StoreTip informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává StoreTip údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5.   StoreTip nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3.   Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi StoreTip a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Zpracování probíhá v tomto případě na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy a také nezbytnosti pro splnění právních povinností. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže StoreTip vyřídit Vaši objednávku.

3.2. 
Pro nabídku našich produktů zákazníkům StoreTip formou obchodních sdělení využívá StoreTip především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na StoreTip již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů StoreTip v podobě omezeného přímého marketingu. StoreTip tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoliv odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na StoreTip zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení StoreTip udělujete v průběhu registrace na StoreTip nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na StoreTip mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete také kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení využívat, ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů StoreTip.

3.3. 
Pro nabídku našich produktů a propagaci StoreTip formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá StoreTip především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky/aplikaci. Souhlas StoreTip udělujete prostřednictvím odběrového formuláře na StoreTip. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěn v každém obchodním sdělení.

3.4. 
Pro usnadnění a urychlení objednávkového procesu v StoreTip využíváme Vaše údaje, které jste vyplnili v rámci registrace na StoreTip ve Vašem uživatelském profilu nebo u předchozí objednávky. Tyto údaje slouží ke zjednodušení budoucích nákupů formou předvyplnění objednávkového formuláře. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní, identifikační, kontaktní, přihlašovací a adresní údaje, za účelem nezbytnosti pro splnění smlouvy. resp. nezbytnosti pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci vedení Vašeho uživatelského účtu. Uvedení těchto osobních údajů v uživatelském profilu za účelem předvyplnění objednávkového formuláře z Vaší strany je zcela dobrovolné a nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Údaje v uživatelském profilu či registraci samotnou můžete kdykoliv smazat, nebo upravit, viz bod 4. tohoto dokumentu.

3.5. 
Pro zasílání informace o naskladnění zboží StoreTip, které v dané chvíli není na skladě v StoreTip využíváme Vaše osobní údaje, které jste uvedli při vyplnění formuláře „sledované produkty“ k tomu, abychom Vám zaslali informaci o tom, že zboží bylo naskladněno. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním za účelem zaslání informace o naskladnění zboží, který je zcela dobrovolný a je možné jej kdykoliv odvolat na detailu produktu tlačítkem „zrušit“, v uživatelském profilu, a nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, případně prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v tomto dokumentu.

3.6. 
Pro plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží nebo služby StoreTip využívá StoreTip informace uvedené v reklamačním formuláři. Zpracování v tomto případě probíhá na základě plnění právní povinnosti. V případě, že se domníváte, že Vámi zakoupené zboží má vady, máte možnost uvést své osobní údaje prostřednictvím reklamačního formuláře/průvodního dopisu zaslaného poštou či jiným přepravcem. V tomto případě zpracováváme Vaše identifikační, kontaktní, adresní údaje a také informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami. Na základě zákonných ustanovení má StoreTip v případě, že jste spotřebitelem, povinnost o Vás zpracovávat osobní údaje nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili a případně vyřídili reklamaci zboží či služby, které Vám StoreTip poskytlo. V případě, že StoreTip není ze zákona povinné Vám reklamaci umožnit, ale činíme tak z vlastního rozhodnutí, o Vás zpracováváme osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli vyhovět Vaší reklamaci a tím i splnit povinnosti vyplývající ze smlouvy.

3.7. 
Pro lepší cílení reklamy a propagace StoreTip zpracovává StoreTip při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává StoreTip statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.
8Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem StoreTip do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4.   Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci StoreTip mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo

 • v nastavení uživatelského účtu;

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u StoreTip prostřednictvím kontaktního formuláře

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete StoreTip ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5.   Kdo má přístup k údajům?

5.1.   V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány StoreTip a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s StoreTip.

5.2.   StoreTip dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro StoreTip pro účely a způsobem, které StoreTip stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které StoreTip využívá, patří:

 • Google

 • Facebook

 • TNT, Fedex, DHL, Zásilkovna, Česká pošta

6.   Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.   StoreTip zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona StoreTip následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.   Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté StoreTip požádá o udělení nového souhlasu.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává StoreTip po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4.   Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí StoreTip pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na StoreTip vztahují.

7.   Jaká jsou vaše práva?

7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na StoreTip a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které StoreTip zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo StoreTip. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

 • Přístup k údajům, které jste poskytli StoreTip, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám StoreTip potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může StoreTip správně vyřídit Vaši objednávku.

 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že StoreTip zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již StoreTip nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek StoreTip Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od StoreTip k jinému subjektu, kdy StoreTip předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2.   Dále mohou zákazníci StoreTip vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě StoreTip neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3.   Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností StoreTip se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.   Bezpečnost

8.1.   StoreTip dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). StoreTip klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.   Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany StoreTip pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9.   Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na StoreTip prostřednictvím kontaktního formuláře.

10.   Účinnost

10.1.   Tato pravidla jsou účinná od 26.5.2022

Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze našeho provozu. Sdílíme také informace o vašem používání našeho webu s našimi sociálními, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili z vašeho používání jejich služeb.